Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W Čierna

Ecowash-Pico mini práčka

Kempovanie Práčka Čierna 260 watt
85,90 € 119,90 € (cena s DPH)
Základná farba:

Ecowash-Pico mini práčka

85,90 € 119,90 € (cena s DPH)
Posledné kusy na sklade! Dodacia lehota: 3 - 5 pracovných dní
14 dní na vrátenie

Najväčšie výhody

Energeticky úsporná, zhora plnená práčka s výkonom 260 W, s funkciou odstreďovania

135 W výkon odstreďovania a 3,5 kg kapacita bielizne

Nastaviteľný časovač prania a odstreďovania

Popis produktu

Mini práčka oneConcept Ecowash-Pico zredukuje kopu bielizne jednotlivcov, majiteľov záhradných domčekov alebo kempujúcich.

Kompaktná mini práčka s horným plnením je určená pre miesta, kde bolo predtým jedinou možnosťou čistej bielizne ručné pranie. S pracím výkonom 260 W uľahčuje pranie bielizne v apartmánoch jednotlivcov, na kempovacích miestach, pri cestovaní alebo v záhradných domčekoch. Integrovaná funkcia odstreďovania znižuje časy pre opätovné nosenie 3,5 kg bielizne - ďalšou výhodou, najmä pri kempovaní, je to, že so sebou netreba nosiť rozsiahly šatník. Časovač prania sa dá nastaviť od 0 do 10 minút, časovač odstreďovania od 0 do 3 minút.

Mini práčka je skromná nielen pokiaľ ide o spotrebu priestoru, je úsporná aj v spotrebe vody a energie. Nízka vlastná hmotnosť a kompaktné telo z nerozbitného plastu robia zariadenie Ecowash-Pico zaujímavé ako práčku pre kempovanie a cestovanie.

Dostupné farby: čierna, zelená (produkt 10030788), modrá (produkt 10030791)

Zobraziť viac

Vlastnosti

Stiahnuť manuál
 • Zapínač/vypínač na zariadení
 • Časovač prania: 0 až 10 minút
 • Časovač odstreďovania: 1 až 3 minúty
 • Pevne zabudovaná vypúšťacia hadica
 • Tichá prevádzka
 • Sklápacie držadlo
 • Zadné navíjanie kábla
 • Gumové nožičky
 • Napájanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Ecowash-Pico, čierna, mini práčka, funkcia žmýkania, 3,5 kg, 260 W

Rozmery a technické podrobnosti

 • Rozmery: cca 35 x 44 cm (ØxH)
 • Prívodná hadica: cca 1,5 x 112 cm (ØxD)
 • Vypúšťacia hadica: 2 x 35 cm (ØxD)
 • Dĺžka kábla: 135 cm
 • Hmotnosť: cca 5 kg

Čo bolo poslané

 • 1 x zariadenie
 • 1 x vypúšťacia hadica
 • 1 x prívodná hadica
 • 1 x filter pre zachytávanie vlákien
 • Manuál

Dodacie podmienky

Posledné kusy na sklade! Dodacia lehota: 3 - 5 pracovných dní

119.9 €

Hodnotenie zákazníkov

(15 hodnotenia(-í)) Napíšte recenziu
K tomuto tovaru ešte nikto nenapísal recenziu.

Názory zákazníkov z iných krajín

Overená kontrola

Die Maschine ist gut aber nicht für große Badetücher und Bettdecke geeignet. Für Camping ist es super toll.

Stroj je dobrý, ale nie je vhodný na veľké osušky a periny. Je to skvelé na kempovanie.

Overená kontrola

Das Produkt wird mit zum Camping genommen. Dafür ist es vorgesehen. Es ist formschön, ausreichend für die Waschleistung zwischendurch und schön grün.

Produkt je odvezený do kempu. Na to je určený. Je tvárny, postačuje na pranie medzi tým a pekný a zelený.

Overená kontrola

First load washed right on arrival out of the box........ I put it i the baht tub and let the drain hose into the tub whenn washig was done. No rocket science to get it working, and the washing results are surprisingly good. Forget the spin cycle or let it run for 20 minutes to get some water out of the clothes. All in All, a perfect little washig machine just right for my ONE man show.

Prvá náplň vypraná hneď po vybalení z krabice........ Po umytí som ju vložila do vane a pustila vypúšťaciu hadicu do vane. Žiadna raketová veda, aby to fungovalo, a výsledky umývania sú prekvapivo dobré. Zabudnite na cyklus odstreďovania alebo ho nechajte bežať 20 minút, aby sa z oblečenia dostala voda. Celkovo vzaté, perfektná malá práčka vhodná pre moju ONE man show.

Overená kontrola

I think you need to look at this in terms of what it's designed for, not to compare it with a fully automatic washer dryer. It's cheap, aimed at mobile clothes washing, but can, at a pinch, function well in a small apartment. It does 2 things. Moves water around clothes and spins gently. Not more and not without manual intervention. In addition it's easy to make a big mess, so needs using with care. And the small capacity means many washes instead of the chuck it all in approach for the big machines. Construction is plastic. Pretty light (great for camping/mobile homes) but doesn't feel robust. Time will tell if it lasts or not. Small and compact, easy to stow. An annoyance is that the protective plastic on the lid doesn't come off cleanly, and it now has a fringe of this between the lid centre and the trim ring around it. Looks very scruffy. Load capacity is small and the spin basket much smaller, so although it will easily wash a pair of my (gents large) jeans, these won't fit in the spin basket. So the sequence is wash, rinse (maybe 2 or 3 times), hang jeans up wet after squeezing the worst out by hand. For full mixed loads separate into smaller batches and spin separately. Yes, you'll need a wash bucket to go with it. First attempt with this was close to being a disaster. I set it up, put washing liquid in, added water and knocked the hose off. Out comes water... Mostly soap as that went in first. Oops. Double oops, cos that means mess and that if you add the soap first, much of it drops into the hose and doesn't get to the clothes. The hose hook/clip is not good, and the hose extension seems to have a life of it's own, constantly making a dive for the floor like a South American soccer player. And each time it succeeds, there's more mess. Secure that hose well. And only add the soap after you've put the water in. However the clothes come out clean - and if not clean enough after the first 10 minute cycle, put it on for a further 10 minutes. The water that comes out from dirty clothes looks disgusting. I never realised just how much crap they pick up until I saw this. Significant rinsing is needed, I found 3 3 minute cycles with half the original amount of water worked well. Unless there was too much soap originally. But be sure to drain completely in between cycles. Tipping the machine towards the hose gets a bit more out. And just continue until you get clean, soap free water coming out. Spin - gets the worst out, but don't expect too much. You'll need mains power and a sink fairly close together. And using warm-hot water improves cleaning a lot. All in all it works for me. Just don't expect full functionality from this - it's not designed for it.

Myslím, že sa na to treba pozerať z hľadiska toho, na čo je určený, nie porovnávať ho s plne automatickou práčkou so sušičkou. Je to lacné, zamerané na mobilné pranie bielizne, ale skrátka môže dobre fungovať aj v malom byte. Robí 2 veci. Pohybuje vodou okolo oblečenia a jemne sa otáča. Nie viac a nie bez manuálneho zásahu. Okrem toho je ľahké urobiť veľký neporiadok, takže je potrebné ho používať opatrne. A malá kapacita znamená veľa umývaní namiesto skľučovadla, čo všetko v prístupe pre veľké stroje. Konštrukcia je plastová. Docela ľahký (skvelý na kemping/mobilné domy), ale nepôsobí robustne. Čas ukáže, či to vydrží alebo nie. Malý a kompaktný, ľahko sa skladá. Nepríjemné je, že ochranný plast na veku sa nedá odstrániť čisto a teraz má medzi stredom veka a ozdobným krúžkom okolo neho okraj. Vyzerá veľmi zanedbane. Nosnosť je malá a odstredivý kôš oveľa menší, takže aj keď bez problémov vyperie moje (veľké pánske) džínsy, tieto sa nezmestia do odstredivého koša. Takže postupnosť je vyprať, opláchnuť (možno 2 alebo 3 krát), zavesiť rifle mokré po vyžmýkaní toho najhoršieho ručne. Pre plné zmiešané náplne rozdeľte na menšie dávky a odstreďte oddelene. Áno, budete k tomu potrebovať vedro na umývanie. Prvý pokus s týmto bol blízko ku katastrofe. Postavil som ho, nalial umývací prostriedok, pridal vodu a odhodil hadicu. Vyteká voda... Väčšinou ide mydlo ako prvé. Ojoj Dvakrát ups, pretože to znamená neporiadok a že ak pridáte mydlo ako prvé, veľa z neho spadne do hadice a nedostane sa na oblečenie. Hadicový hák/svorka nie je dobrý a zdá sa, že predĺženie hadice má svoj vlastný život a neustále sa skáče po podlahe ako juhoamerický futbalista. A zakaždým, keď sa to podarí, je tam ďalší neporiadok. Dobre zaistite hadicu. A mydlo pridajte až po vložení vody. Oblečenie však vyjde čisté – a ak nie je dostatočne čisté po prvom 10-minútovom cykle, položte ho na ďalších 10 minút. Voda, ktorá vyteká zo špinavého oblečenia, vyzerá nechutne. Nikdy som si neuvedomil, koľko svinstva vychytajú, kým som nevidel toto. Je potrebné výrazné opláchnutie, zistil som, že dobre fungovali 3 3 minútové cykly s polovičným pôvodným množstvom vody. Pokiaľ pôvodne nebolo mydla príliš veľa. Medzi cyklami však nezabudnite úplne vypustiť vodu. Naklonením stroja smerom k hadici sa dostane trochu viac von. A pokračujte, kým nevyteká čistá voda bez mydla. Spin - dostane to najhoršie, ale neočakávajte príliš veľa. Budete potrebovať napájanie zo siete a umývadlo pomerne blízko pri sebe. A používanie teplej horúcej vody výrazne zlepšuje čistenie. Celkovo mi to funguje. Len od toho nečakajte plnú funkčnosť – nie je na to určený.

Overená kontrola

Diese kleine Maschine erspart einen die Handwäsche. Wir haben sie für unsere Ferienwohnung gekauft. Die Wäsche ist topp sauber, natürlich nicht so gut wie zu Hause. Die Schleuder benutzen wir nicht, diese ist zu klein und man muss hinterher ohnehin noch mal wringen. Fakt ist die Maschine ist zu empfehlen und ich würde sie wieder kaufen.

Tento malý stroj vám ušetrí ručné umývanie. Kúpili sme ich pre náš dovolenkový dom. Prádlo je super čisté, samozrejme nie také dobré ako doma. Prak nepoužívame, je príliš malý a aj tak ho musíte znova žmýkať. V skutočnosti je stroj odporúčaný a kúpil by som si ho znova.

Overená kontrola

Ich war beeindruckt von der Vielseitigkeit und Funktionalität der oneConcept Ecowash -Maschine, sobald ich diese gekauft habe. Nicht nur wegen seiner geringen Größe, die zum Beispiel auch in ein kleines Badezimmer passt. Es ist auch so, dass der Ecowash ein so leistungsstarkes und hilfreiches Werkzeug für Ihre täglichen Reinigungsaufgaben ist. Müssen Sie nur ein oder zwei Kleidungsstücke waschen? Bitte benutzen Sie Ihre große Maschinenwaschmaschine nicht (oder waschen Sie sie nicht von Hand). Lassen Sie sie einfach in die Ecowash fallen und in weniger als 10 Minuten können Sie sie drehen und aufhängen. Müssen Sie Unterwäsche waschen, ohne während des Badens oder der Benutzung des Waschbeckens viel Wasser zu verbrauchen? Legen Sie ein paar davon in die Ecowash und drücken Sie Start. Reinigen Sie viel Unterwäsche, ohne jedes Mal viel Wasser auszugeben, wenn Sie sie separat waschen. Und wenn man von der geringen Größe spricht, passt es auch perfekt für einen Campingausflug mit der Familie. Ich empfehle es für Singles, Paare, kleine Familien und Familien mit Kindern, die ständig ein oder zwei Kleidungsstücke waschen müssen.

Hneď ako som si kúpil stroj oneConcept Ecowash, bol som ohromený jeho všestrannosťou a funkčnosťou. Nielen pre svoje malé rozmery, ktoré sa zmestia napríklad aj do malej kúpeľne. Je to tiež tým, že Ecowash je taký výkonný a užitočný nástroj pre vaše každodenné upratovacie úlohy. Potrebujete vyprať len jedno alebo dve oblečenie? Prosím, nepoužívajte svoju veľkú práčku (alebo perte ručne). Stačí ich vložiť do Ecowash a za menej ako 10 minút ich môžete otočiť a zavesiť. Potrebujete prať spodnú bielizeň bez použitia veľkého množstva vody pri kúpaní alebo umývaní? Vložte niekoľko z nich do Ecowash a stlačte štart. Vyčistite veľa spodnej bielizne bez toho, aby ste minuli veľa vody pri každom oddelenom praní. A keď už hovoríme o malých rozmeroch, perfektne sa hodí aj na rodinné kempovanie. Odporúčam pre singles, páry, malé rodiny a rodiny s deťmi, ktoré potrebujú neustále prať jedno či dve oblečenie.

Overená kontrola

Um ehrlich zu sein, hab ich sie ein ganz klein wenig größer erwartet. Aber die Maße hab ich wohl überlesen. Die erste Enttäuschung wich dann aber nach dem Probelauf. Da die Waschmaschine nun ja als Camping-Waschmaschine gekauft wurde, kam sie auch beim Camping zum Einsatz und hat nicht enttäuscht. Skiunterwäsche und Shirts, Socken und selbst Handtücher ... rein, Flüssigwaschmittel zu und laufen lassen. Keine Handwäsche mehr im Waschbecken... perfekt. Das Schleudern hats auch gebracht und die Wäsche ist nicht mehr tropfnass auf die Leine. Das Ablassen der Waschlauge ... nunja, keine Pumpe - aber sie ist ja auch fürs Camping und nicht für die Alltagswäsche. Hochheben und auskippen oder eben - welch Glück - mit Fussbodenablauf. Die Lieferung erfolgte problemlos und in doppelter Umverpackung. Von mir gibts die volle Punktzahl, da die "Maschine" macht was sie soll. Mir etwas Arbeit abnehmen.

Aby som bol úprimný, čakal som, že budú o niečo väčšie. Ale asi som prehliadol miery. Prvé sklamanie potom ustúpilo po testovacej prevádzke. Keďže práčka bola kupovaná ako kempingová, slúžila aj na kempovanie a nesklamala. Lyžiarska bielizeň a tričká, ponožky a dokonca aj uteráky ... vložte, pridajte tekutý prací prostriedok a nechajte pôsobiť. Už žiadne umývanie rúk v umývadle... perfektné. Pomohol aj cyklus odstreďovania a bielizeň už na linke nekvapká. Vypúšťanie peny ... no, žiadne čerpadlo - ale to je na kempovanie a nie na každodenné pranie. Zdvihnite ho a vyklopte alebo - aké šťastie - pomocou podlahového odtoku. Dodanie bolo jednoduché a v dvojitom vonkajšom balení. Dávam jej plný počet, pretože „stroj“ robí to, čo má. odbremen ma od nejakej prace

Overená kontrola

Macht alles was ich will. Für Alltagswäsche wie Socken, Unterwäsche oder Shirts gut geeignet. Die Schleuderfunktion ist eher ein Witz. Da dringe ich die nassen Sachen lieber aus.

Robí čokoľvek, čo chcem. Dobre sa hodí na každodennú bielizeň, ako sú ponožky, spodná bielizeň alebo košele. Funkcia odstreďovania je skôr vtip. Keďže prenikám skôr do mokrých vecí.

Overená kontrola

Gute Qualität für diese Preisklasse. Jedoch wenig Platz - zum verdeutlichen zwei Jeans Hosen maximal können gewaschen werden... weil das Material dick ist, bei t-shirts ist das Limit sicherlich mindestens bei vier.

Dobrá kvalita pre túto cenovú kategóriu. Málo miesta však - aby bolo jasné, možno prať maximálne dva rifle... lebo materiál je hrubý, pri tričkách je limit určite aspoň štyri.

Overená kontrola

Gut aber sollte besser sein

Dobré, ale malo by byť lepšie

Overená kontrola

Practical size, light and easy to use. Perfect for one person laundry. Spin function could be improved (the basket is too small and the speed is not fast)

Praktická veľkosť, ľahké a jednoduché použitie. Ideálne pre pranie jednej osoby. Funkcia odstreďovania by sa mohla zlepšiť (kôš je príliš malý a rýchlosť nie je vysoká)

Overená kontrola

Good small washing machine, Is not like a normal Washing machine that you program and do everything automatic, you have to stay to control and change the water But very good

Dobrá malá práčka, nie je ako bežná práčka, ktorú naprogramujete a urobíte všetko automaticky, musíte zostať ovládať a meniť vodu, ale veľmi dobrá

Overená kontrola

Die Waschmaschine ist klein und praktisch, bis jetzt hatten wir keinen Probleme mit waschen. Aber Schleuderfunktion ist absolut Alptraum: in Schleuder-Kammer passen nicht so viele Wäsche rein und nachher bleiben die Wäsche immer noch sehr nass

Práčka je malá a pohodlná, doteraz sme s praním nemali žiadne problémy. Funkcia odstreďovania je však absolútnou nočnou morou: do komory na odstreďovanie sa nezmestí toľko bielizne a bielizeň je potom stále veľmi mokrá.

Overená kontrola

Gut ist, dass man in einem Gerät waschen und Schleudern kann und dass die Miniwaschmaschine sehr klein ist und wenig Platz benötigt.

Je dobré, že môžete prať a odstreďovať v jednom zariadení a že mini práčka je veľmi malá a zaberá málo miesta.

Overená kontrola

Leider ist das Gerät gar nicht zu empfehlen. Es passt nicht mal ein großes bade Handtuch rein und so richtig sauber wird die Wäsche leider auch nicht. Leider mussten wir das Wasser auch per Hand reinmachen da der dazugehörige Schlauch an keinen Anschluss passt. Das gute daran ist das es schnell geht und relativ unkompliziert von der Anwendung und dem Aufbau ist.

Bohužiaľ, zariadenie nemožno vôbec odporučiť. Nezmestí sa do nej ani veľká osuška a bohužiaľ ani bielizeň poriadne nevyčistí. Žiaľ, aj vodu sme museli dávať ručne, pretože hadica, ktorá bola s ňou, sa nezmestila do žiadnej prípojky. Dobré na ňom je, že jeho používanie a nastavenie je rýchle a relatívne nekomplikované.

Zobraziť všetky hodnotenia zákazníkov Zobraziť menej hodnotení zákazníkov