3 ročná záruka 14 dní na vrátenie tovaru

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov a Vaše súkromie sú pre nás veľmi dôležité. Týmto vyhlásením Vás informujeme o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a slovenského zákona o ochrane osobných údajov (ZoOU).

1. Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov a poskytovateľom služieb je:
Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin, Nemecká spolková republika („Chal-Tec“, „my“).

2. Čo sú osobné údaje?

„Osobné údaje“ sú v právnych predpisoch definované ako „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“. Pod to spadajú napríklad údaje ako meno, adresa, e-mailová adresa a inú údaje, ktoré možno vztiahnuť na určitú fyzickú osobu.

3. Použitie osobných údajov

3.1 Získanie a doba spracúvania osobných údajov

Na našej internetovej stránke môžete nakupovať ako hosť alebo po založení užívateľského konta:

 • Pokiaľ si založíte osobné užívateľské konto, budú potrebné Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako aj Vaša adresa a heslo. Zadanie oslovenia alebo telefónneho čísla je preto dobrovoľné a slúži k uľahčeniu plnenia zmluvy a dodania tovaru. Uchovanie osobných údajov sa uskutočňuje po dobu existencie Vášho užívateľského konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť. Potom budú Vaše údaje uchovávané len v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné na vybavenie Vašich nákupov alebo v prípade ak nám povinnosť uchovávať údaje vyplýva z ustanovení právnych predpisov.
 • Pokiaľ nakupujete len ako hosť, budú Vaše údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo) uchovávané pod dobu nevyhnutnú na vybavenie jednotlivého nákupu a za účelom splnenia ustanovení právnych predpisov. Užívateľské konto nie je možné zriadiť, pokiaľ ste osoba mladšia ako 16 rokov.

3.2. Spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame nasledovne:

 • za účelom vybavenia nákupného procesu, vrátane vybavenia našich povinností zo záruky a ďalších opatrení súvisiacich s uzatvorením zmluvy, ako napr. služby zákazníkom (Článok 6 (1) písm. b) GDPR);
 • za účelom správy Vášho užívateľského konta, pokiaľ ste si ho založili (Článok 6 (1) písm. b) GDPR);
 • za účelom zasielania prieskumov spokojnosti s našimi službami, pokiaľ ste ich zasielanie neodmietli prostredníctvom odhlasovacieho linku v príslušnom e-maile alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu [email protected] (Článok. 6 (1) písm. f) GDPR);
 • za účelom zasielania newsletterov, SMS a inej marketingovej komunikácie, najmä individuálnych odporúčaní, pokiaľ ste nám k tomu udelili súhlas (Článok 6 (1) písm. a) GDPR);
 • za účelom vyhodnotenia používateľského správania s využitím cookies (Článok 6 (1) písm. b) alebo f), bližšie informácie v bode 7: Cookies);
 • za účelom vybavenia úradných požiadaviek (Článok 6 (1) písm. c) GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov sa stanovuje podľa aktuálne platných zákonných lehôt na ich uchovávanie (napr. lehoty uchovania na obchodné alebo daňové účely). Po uplynutí doby budú predmetné údaje štandardne zlikvidované, pokiaľ nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na uzavretie zmluvy a/alebo pokiaľ neexistuje z našej strany oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní a/alebo pokiaľ mimo to existuje Váš súhlas na ich uchovávanie.

3.3 Newsletter

Pokiaľ ste sa prihlásili na náš newsletter, využívame Vami zadané údaje na pravidelné zasielania Newsletteru v súlade s Vašim súhlasom. Mimo to získavame, spracúvame a používame informácie k newsletteru (názov newsletteru, kategória newsletteru, čas odoslania a čas otvorenia) a kedy ste klikli na konkrétny link v rámci newsletteru, aby sme Vám mohli zasielať personalizovanú reklamu a ponuky. Vami zadané údaje a údaje k Vášmu zákazníckemu kontu používame na to, aby sme Vám prezentovali individuálne ponuky a reklamu. Pokiaľ nechcete dostávať Newsletter, kliknite v doručenom e-maily na odhlasovací link „odhlásiť“ alebo nám pošlite správu na [email protected].

4. Ukladanie logovacích súborov

Náš webserver ukladá prístupové údaje k našej webstránke (bez osobných údajov) v protokolových údajoch, tzv. logovacích súborov. Pritom sú uchované nasledovné údaje: dátum a čas prístupu, názov a URL vyžiadaných údajov, informácie či bolo vyžiadanie úspešné, identifikačné údaje použitého prehliadača, operačného systému a internetovej stránky, z ktorej sa prístup uskutočňuje. Tieto údaje sú potrebné na používanie stránky (vytvorenie spojenia, prenos údajov). Tieto údaje uchovávame kvôli bezpečnosti našich systémov, technickej správe sieťovej infraštruktúry, ako aj za účelom optimalizácie našich služieb. Prístup k týmto údajom majú len naši systémoví administrátori.

5. Poskytnutie údajov tretím stranám

Údaje sú dané k dispozícii tretím stranám len pokiaľ nám takúto povinnosť ukladajú platné právne predpisy alebo pokiaľ je to nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy alebo ste nám k tomu udelili súhlas. Za účelom vybavenia objednávky musia byť určité osobné údaje dané k dispozícii našim poskytovateľom služieb, napr. logistickým spoločnostiam alebo poskytovateľom platobných služieb (napríklad PayPal alebo iní) alebo úverovej spoločnosti poverenej platbou. Čiastočne zhromažďujú poskytovatelia platobných služieb tieto údaje sami, pokiaľ máte u nich založené konto. V tomto prípade platí vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov Vami zvoleného poskytovateľa služieb. Niekedy môže prísť k poskytnutiu údajov aj v súvislosti s vykonávaním údržby našich systémov:

 • pokiaľ je to potrebné pre účely plnenia zmluvy – takzvaný funkčný prenos (napr. logistické spoločnosti, uskutočnenie platby);
 • pokiaľ je nám poskytnutie Vašich údajov uložené platnými právnymi predpismi, napríklad plnenie úradnej požiadavky;
 • pokiaľ nám poskytuje služby tretia strana za účelom splnenia našich povinností na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Pri tom dávame osobitne pozor, aby sme zostali prevádzkovateľom tak, aby neprišlo k prenosu údajov.

6. Berlin Brands Group a.s.

Osobitne v tejto súvislosti upozorňujeme, že sprostredkovateľom pri riešení zákazníckeho servisu a vybavovaní nárokov súvisiacich s plnením zmluvy s Vami, ako aj v spojitosti s marketingom našich služieb, vrátane marketingu na internete je spoločnosť Berlin Brands Group a.s., so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava.

7. Cookies

Cookies používame, aby sme vedeli analyzovať prístupy na našu stránku a tiež aby sme vedeli prispôsobiť obsah a zobrazenie na našej stránke alebo na stránkach tretích osôb užívateľsky priateľskejším a personalizovaným spôsobom.

7.1 Čo sú cookies?

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do medzipamäte Vášho prehliadača. Pomocou informácii obsiahnutých v cookies si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte počas každej ďalšej návštevy alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na Vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies tiež spracúvajú osobné údaje, prichádza k spracúvaniu buď za účelom plnenia zmluvy (článok 6 (1) písm. b) GDPR) alebo za účelom zachovania nášho oprávneného záujmu na čo najlepšiu funkcionalitu a optimalizáciu internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing a na priradene zákazníka tretím stranám (Článok 6 (1) písm. f) GDPR).

Neopomínajte prosím, aby ste Váš prehliadač nastavili tak, aby ste boli informovaní o uložení Cookies a aby ste o ňom sami rozhodovali, alebo aby ste prijatie cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčili. Každý prehliadač sa odlišuje v spôsobe, ako sa nastavenie cookies spravuje.


Alternatívne môžete s využitím deaktivačnej stránky pre spotrebiteľov z EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ preveriť, či sa reklamné cookies vo Vašom prehliadači ukladajú a tieto deaktivovať. Neopomínajte prosím, že neprijatím alebo deaktiváciou cookies môže prísť k obmedzeniu funkčnosti našej stránky.

7.2 Aké cookies ukladáme?

7.2.1 Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú nutné, aby sme mohli našu stránku prevádzkovať. Patria k ním napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zákazníckej zóny alebo si uložiť niečo do košíka. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Doba uchovania sa obmedzuje iba na trvanie Vašej návštevy na stránke.

7.2.2 Funkčné cookies

Funkčné cookies umožňujú internetovej stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú spôsob, ako sa internetová stránka správa alebo vyzerá.

 • Ukladáme cookie, ktoré si napríklad pamätajú Vami uprednostňovanú reč alebo región, v ktorom sa nachádzate. Pomocou nami uchovávaných cookies sa nezískavajú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje, iba anonymizované dáta (napríklad hodina a dátum prístupu, URL odosielajúcej internetovej stránky, typ prehliadača, nastavenie prehliadača, atď.), aby sme vedel analyzovať Vaše správanie sa pri surfovaní. Takto nemožno z údajov získaných pomocou týchto cookies vztiahnuť žiadne závery vo vzťahu k jednotlivým užívateľom.
  Doba uchovania sa obmedzuje len na trvanie Vašej návštevy na stránke.
 • Dynamic Yield: Používame služby spoločnosti Dynamic Yield UK LTD. 22 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9PD. Dynamic Yield je Content Management System, na základe ktorého sa môžu tvoriť, optimalizovať a modifikovať obsahy na našej stránke. Pri tom získavané IP adresy Dynamic Yield anonymizuje. Dynamic Yield spracúva údaje na základe sprostredkovateľskej zmluvy, takže sme naďalej prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov. Dynamic Yield prenáša Vaše údaje mimo EEA do dátového centra vo Virginii, USA. Dynamic Yield dodržiava pravidlá Dohody o ochrane údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“ a vykonáva prenos a spracúvanie v súlade s „Privacy Shield“. Prenos sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na optimálne vytváranie našej stránky (Článok 6 (1) písm. f) GDPR) Viac informácii nájdete na https://www.dynamicyield.com/gdpr/.
  Cookie Dynamic Yield má dobu uchovania maximálne 1 rok.
 • Exponea: Používame služby spoločnosti Exponea s.r.o. („Exponea“) so sídlom: City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, na základe ktorých sa môžu tvoriť, optimalizovať a modifikovať obsahy na našej stránke. Exponea spracúva údaje o Vašom správaní sa na našej stránke, ako aj o realizovaných objednávkach. V prípade, ak sú na základe cookies získané a následne spracúvané informácie, ktoré majú povahu osobných údajov, toto spracúvanie sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na optimalizované stvárnenie a obsah našej stránky (Článok 6 (1) písm. f) GDPR) Viac informácii nájdete na https://exponea.com/privacy-policy/.
  Cookies Exponea má dobu uchovania maximálne 3 roky.
 • Luigi's Box: Používame služby spoločnosti Luigi's Box, s.r.o., sídlo: Tallerova 4, 811 02, Bratislava. Systém Luigi´s Box umožňuje v reálnom čase zobrazovať produkty a kategórie na základe vyhľadávaného výrazu na našej stránke. Luigi´s Box pracuje s anonymizovanými údajmi, avšak v prípade, ak by získané a následne spracúvané informácie mali povahu osobných údajov, toto spracúvanie sa uskutočňuje na základe poskytovania služieb informačnej spoločnosti a pre účely zavedenia predzmluvných vzťahov na základe Vašej požiadavky zadaním výrazu do vyhľadávača (Článok 6 (1) písm. b) GDPR). Viac informácii nájdete na https://www.luigisbox.com/privacy/.
  Cookies Luigi´s Box má dobu uchovania maximálne 7 rokov.
 • Youtube: Používame funkciu uloženia na zobrazovanie a prehrávanie videí poskytovateľa„Youtube“, ktorý patrí k Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pokiaľ začne prehrávanie videa z Youtube, uloží poskytovateľ „Youtube“ cookies, ktoré zbierajú informácie o správaní siete. Tieto informácie slúžia na to, aby sa zaevidovali štatistiky videa, zlepšil sa užívateľský komfort a vylúčili sa nedovolené spôsoby používania. Ak ste prihlásený do Google, pokiaľ na video kliknete, sú vaše údaj priradené priamo do Vášho účtu Google. Pokiaľ si priradenie s profilom na Youtube neželáte, musíte sa pred prehraním videa odhlásiť. Google ukladá Vaše údaje (aj v prípade neprihlásených užívateľov) ako profil užívateľa a vyhodnocuje ich. Nezávisle od reprodukcie uložených videí pri každom zobrazení tejto stránky sa vytvorí spojenie so sieťou Google „DoubeClick“, čo môže bez nášho vplyvu iniciovať ďalšie spracovateľské operácie s osobnými údajmi, ktoré popisujeme v bode 6.2.4. Google LLC so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ.
  Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov zo strany „YouTube“ nájdete vo vyhlásení poskytovateľa služby na: https://policies.google.com/privacy.

7.2.3 Analytické cookies

Analytické cookies zbierajú údaje o správaní sa našich užívateľov. Ich vyhodnocovanie nám pomáha zlepšovať funkcionalitu internetovej stránky a zobrazovať pre Vás zaujímavé a optimalizované ponuky.


Názov riešenia tretej strany Účel nasadenia Doba trvania cookies
Google Analytics Analýza Max. 2 roky
Google Tag Manager Správa cookies N/A
Hotjar Analýza Max. 2 roky

 

 • Google Analytics: KPoužívame Google Analytices, službu analýzy webu od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa takzvané „Cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom koncovom zariadení a tieto umožnia analýzu Vášho používania našej internetovej stránky.
  Informácie o Vašom používaní internetovej stránky (vrátane skrátenej IP adresy) získané na základe cookies sú spravidla prenášané na Server Google do USA a tam sú ukladané. Aktivovali sme IP anonymizáciu od Googlu, takže Vaša IP adresa bude zo strany Google v rámci členského štátu EU alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru o Európskom hospodárskom priestore, pred prenosom skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa na server Google v USA prenesená a tam skrátená. V týchto výnimočných prípadoch sa uskutočňuje spracúvanie na základe nášho oprávneného záujmu na štatistickú analýzu užívateľského správania za účelom optimalizácie a marketingu (Článok 6 (1) písm. f) GDPR).
  V rámci Google Analytics tiež využívame službu Google Optimize, ktorá slúži na realizáciu AB testovania / prieskumov. Google Optimize na základe cookie rozdeľuje užívateľov našej stránky do skupín a následne spúšťa rôzne AB testy. Google spracúva všetky nadobudnuté informácie na základe nášho poverenia, aby vyhodnotil Vaše používanie stránky, zostavil správy o aktivitách na stránke a aby vo vzťahu k nám poskytoval iné služby spojené s využívaním webstránky a používaním internetu.
  Môžete si nainštalovať Googlom ponúkaný doplnok do prehliadača, aby ste si Google Analytics deaktivovali (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Google LLC so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov „Privacy Shield“ medzi USA a EU, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ.
  Cookies Google Analytics má dobu uchovávania maximálne 2 roky.
 • Google Tag Manager: Máme tiež nasadený Google Tag Manager, spravovací systém tagov spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Tag Manager je platforma a nástroj na správu tagov. Tagy sú skripty, ktoré spúšťajú ukladanie cookies. Google Tag Manager nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ale stará sa o spustenie iných tagov, ktoré využívajú bežné cookies. Tým sa uľahčuje správa tagov, ktoré sú používané na stránke.
 • Hotjar: Hotjar je software, ktorý využívame, aby sme zlepšili užívateľský komfort na našej stránke (www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar nám pomáha sledovať, ako používateľ využíva naši stránku (pohyb myši, kliky, scrollovanie, atď). Za týmto účelom používa Hotjar analytické cookies vrátane IP adresy, ktoré sú následne pseudonymizované, a poskytujú nám detaily o správaní sa užívateľa pri návšteve našej internetovej stránky. Ďalšie informácie o údajoch získavaných Hotjar a ich spracúvaní sa nachádzajú vo vyhlásení k ochrane osobných údajov Hotjar (www.hotjar.com/legal/policies/privacy).
  Môžete tiež odmietnuť používanie cookies Hotjar na nasledovnom linku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.
  Tieto cookie majú dobu uchovania max. 2 roky.

7.2.4 Marketingové cookies

Používame marketingové cookies, ktoré nám umožňujú, na základe Vášho používania našej stránky nasadzovať zobrazovanie reklamy na našej stránke a mimo nej pomocou retargetingových a remarketingových opatrení. Tým je umožnené aj tretím poskytovateľom retargetingu a remarketingu ukladať cookies na Vašom harddisku. Na základe cookie technológie sú v pseudonymizovanej podobe uchovávané a vyhodnocované užívateľské informácie, napríklad akú reklamu ste od nás dostali a na akú ste klikli, ktoré výrobky ste si pozerali alebo tiež, či ste si u nás kúpili výrobok. Pseudonymizované údaje nebudú tretím stranám bez Vášho súhlasu nikdy poskytnuté spolu s Vašimi osobnými údajmi a slúžia výlučne na to, aby umožnili a optimalizovali reklamu v zhode so záujmami konkrétneho uživateľa.


Názov riešenia tretej strany Účel nasadenia Max. doba trvania cookies
Google Double Click Retargeting / Remarketing 540 dni
Google Adwords Retargeting / Remarketing 540 dní
Google AdWords-Conversion Sledovanie konverzií 540 dní
Facebook Pixel Retargeting / Remarketing / Sledovanie konverzií 180 dní
Sklik Retargeting / Remarketing / Sledovanie konverzií 540 dní
RTB House Retargeting / Remarketing / Sledovanie konverzií 540 dní
Heureka Sledovanie konverzií 10 dní
Dognet Sledovanie konverzií 90 dní
Awin Sledovanie konverzií 90 dní
Criteo Retargeting / Remarketing / Śledzenie konwersji 400 dní

 

 • Google DoubleClick: Využívame DoubleClick od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na zobrazovanie a optimalizáciu našich reklamných hlásení. DoubleClick využíva cookies, aby Vám prezentoval relevantnú reklamu. Pritom bude Vášmu zariadeniu priradené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby preverilo, aké reklamy boli zobrazené a na aké reklamy ste klikli. Cookies samotné neobsahujú žiadne osobné údaje. Správa cookies DoubleClick umožňuje Google a ich partnerským stránkam zapínať určité reklamy na základe predchádzajúcej návštevy na našej alebo inej stránke na internete. Informácie získané na základe cookies sú za účelom ich vyhodnotenia prenášané Google na server v USA a tam uchovávané. Google LLC so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ. Môžete zabrániť zberaniu údajov vzťahujúcich sa na využívanie stránky z Vašej strany pomocou cookies, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Môžete tiež využívanie cookies zo strany Google deaktivovať, pokiaľ zadáte stránku http://www.google.com/privacy/ads a kliknete na tlačítko „opt out“. Ďalšie pokyny k Google DoubleClick a ujednania k ochrane osobných údajov zo strany Google nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=en.
  Google DoubleClick cookies majú dobu uchovania 540 dní.
 • Google AdWords: Používame online reklamný program Google Ads spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a v rámci neho aj Google Ads Conversion Tracking. Využívame ponuku Google Ads a s pomocou propagačných nástrojov (takzvaných Google Ads) na externých internetových stránkach upozorňujeme na našu ponuku. Vieme tiež zmerať úspešnosť našej reklamnej kampane. V prípade, ak prichádza k spracúvaniu osobných údajov, uskutočňujeme spracúvanie na základe oprávneného záujmu, zobrazovať Vám cielenú reklamu, prispôsobovať našu stránku, aby bola pre Vás zaujímavejšia, a tiež dosiahnuť spravodlivé vyúčtovanie reklamných nákladov (Článok 6 (1) písm. f) GDPR). Google LLC so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ. Keď sa nechcete na trackingu zúčastňovať, môžete ich využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookie pre Google Conversion-Tracking v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači alebo si stiahnuť a nainštalovať doplnok do prehliadača: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
  Neopomeňte prosím, že v prípade, ak deaktivujete používanie cookies, niektoré funkcie tejto stránky nebude možné použiť vôbec alebo iba veľmi obmedzene. Pokiaľ ste k tomu neudelili Google súhlas, nemá nasadenie cookies žiaden vplyv na osobné údaje.
  Cookies Google Ads majú dobu uchovania do 540 dní.
 • Google AdWords-Conversion: Využívame „Ads-Conversion“ od Google, aby sme zistili, ktorý užívateľ klikol na reklamu spustenú zo strany Google. Pokiaľ užívateľ navštívi určité časti stránky zákazníka Ads a platnosť cookie ešte nevypršala, môže Google a tento zákazník rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník Ads dostane individuálnu cookie, aby sledovanie používateľa na stránkach iných zákazníkov Ads nebolo možné. Informácie získané pomocou konverzného cookie slúžia na to, aby bolo možné spracovať anonymné konverzné štatistiky. Zákazníkom je zo strany Google ukázaný celkový počet užívateľov, ktorí na ich reklamu klikli a na základe konverzného tracking-tagu boli presmerovaní na prezeranú stránku. Neobdržia žiadne informácie, s ktorými by bolo možné osobne identifikovať používateľa, preto sa nasadenie cookies uskutočňuje bez vzťahu k osobným údajom. Pokiaľ by aj predsa obsahovali osobné údaje, uskutočňuje sa spracúvanie na základe oprávneného záujmu zobrazovať Vám cielenú reklamu, uspôsobovať našu stránku, aby bola pre Vás zaujímavejšia, a tiež dosiahnuť spravodlivé vyúčtovanie reklamných nákladov (Článok 6 (1) písm. f) GDPR). Google LLC so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ. Cookies na zobrazovanie reklamy môžete tiež trvalo deaktivovať tým, že im zabránite zodpovedajúcim nastavením vášho prehliadača alebo si stiahnete a nainštalujete doplnok do prehliadača: https://support.google.com/ads/answer/7395996
  Konverzné cookies Google Ads majú platnosť 540 dní.
 • Facebook Pixel: Používame technológiu Facebook Pixel sociálnej siete Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Pokiaľ navštívite našu stránku, bude tým vytvorené. Facebook tým získa informácie, ktoré produkty boli vložené do košíka, na aké kategórie ste sa pozerali, na aké produkty ste sa pozerali a ktoré produkty ste kúpili. Takto získané informácie možno použiť pre zobrazovanie reklamy Facebook (Facebook Ads). Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Nemožno však vylúčiť, že Facebook spojí cookie s údajmi uchovávanými v spojitosti s užívateľským kontom Facebook. Používanie na reklamné účely je však možné iba vtedy, pokiaľ ste udelili Facebook súhlas (Článok 6 (1) písm.a) GDPR). Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení k ochrane osobných údajov Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.
  Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaný podľa Dohody o ochrane osobných údajov medzi USA a EU „Privacy Shield“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie ochrany osobných údajov na úrovni platnej v EÚ.
  Cookies Facebook Custom Audience majú platnosť 180 dní.
 • Sklik: Používame technológiu remarketingu a sledovania konverzie „Sklik“ od Seznam.cz, a.s. so sídlom: Radlická 3294/10, PSČ 15000, Praha 5 - Smíchov,Česká republika („Seznam.cz“) Vo Vašom zariadení bude uložený cookie Sklik, pokiaľ ste sa dostali na našu internetovú stránku cez reklamu od spoločnosti Seznam.cz. Pokiaľ navštívite niektoré podstránky našej internetovej stránky a platnosť cookie ešte neskončila, môžeme my aj Seznam.cz rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaný na našu stránku. Ak sú pri tom spracúvané osobné údaje, uskutočňuje sa to na základe nášho oprávneného záujmu na efektívny marketing (článok 6 (1) písm. f) GDPR). Informácie získané pomocou konverzných cookies služia na to, aby sa vypracovali konverzné štatistiky, to znamená, aby sa zistilo, koľko užívateľov po kliknutí na reklamu skončilo na konverznej stránke. Tým sa dozvieme celkový počet užívateľov, ktorí na našu reklamu klikli a na základe konverzného tracking tagu boli presmerovaní na stránku. Nedostaneme však žiadne informácie, s ktorými by sme mohli osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Keď sa nechcete na trackingu zúčastňovať, môžete jeho využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači Ďalšie informácie o ujednaniach k ochrane osobných údajov zo strany Sklik dostanete na: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/, vrátane možnosti vypnúť personalizovanú reklamu.
  Cookie Sklik má dobu uchovania 540 dní.
 • RTB House: Používame technológiu retargetingu internetovej reklamy „RTB House“, ktorý prevádzkujú spoločnosti zo skupiny RTB House (ich prehľad sa nachádza tu: https://www.rtbhouse.com/gdpr/). Vo Vašom zariadení budú uložené cookies RTB House, na základe ktorých dochádza k sledovaniu Vášho užívateľského správania, aby Vám bola zobrazovaná pre Vás relevantná reklama. Spracúvanie osobných údajov získaných na základe cookies sa v tomto prípade uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu robiť efektívny, cielený marketing (Článok. 6 (1) písm. f) GDPR). Keď si neželáte sledovanie v rámci tejto služby, môžete jej využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači, prípadne zablokujete ukladanie cookies RTB House na ich internetovej stránke tu: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti so službami RTB House dostanete tu: https://www.rtbhouse.com/privacy/ a https://www.rtbhouse.com/gdpr/.
  Cookie RTB House má dobu uchovania 540 dní.
 • Heureka: Používame tiež službu sledovania konverzií zo stránky heureka.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. Vo Vašom zariadení bude uložená cookie od heureka.sk, na základe ktorej, ak ste prišli na našu stránku zo stránky heuréka.sk a uskutočnili objednávku, bude uložená Vaša e-mailová adresa a bude Vám zaslaný e-mail s požiadavkou na hodnotenie spokojnosti s objednaným tovarom a našimi službami. Spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na hodnotenie nami predávaných výrobkov a poskytovanie našich služieb (Článok. 6 (1) písm. f) GDPR). Keď si neželáte spracúvanie údajov v rámci tejto služby, môžete jej využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s cookies Heuréka.sk nájdete tu: https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia
  Cookie má dobu uchovania 10 dní.
 • Dognet: Používame technológiu affiliátnych kampaní „Dognet“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Lead Media s.r.o.Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko. Vo Vašom zariadení budú uložené cookies Dognet, na základe ktorých dochádza k sledovaniu Vášho užívateľského správania, ak ste sa dostali na našu internetovú stránku cez reklamu realizovanú touto spoločnosťou. Pokiaľ uskutočníte u nás objednávku, môžeme my aj Dognet rozpoznať, že ste klikli na reklamu, na základe ktorej ste uskutočnili objednávku. Ak sú pri tom spracúvané osobné údaje, uskutočňuje sa to na základe nášho oprávneného záujmu na efektívny marketing (článok 6 (1) písm. f) GDPR). Keď si neželáte sledovanie v rámci tejto služby, môžete jej využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s technológiami Dognet dostanete tu: https://www.dognet.sk/wp-content/uploads/2018/06/INFORM%C3%81CIE-K-SPRAC%C3%9AVANIU-OSOBN%C3%9DCH-%C3%9ADAJOV.pdf.
  Cookies Dognet majú dobu uchovania 90 dní.
 • Awin: Používame technológiu affiliátnych kampaní „Awin“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Awin, 2 Thomas More Square, E1W 1YN, Londýn, Veľká Británia. Vo Vašom zariadení budú uložené cookies Awin, na základe ktorých dochádza k sledovaniu Vášho užívateľského správania, ak ste sa dostali na našu internetovú stránku cez reklamu realizovanú touto spoločnosťou. Pokiaľ uskutočníte u nás objednávku, môžeme my aj Awin rozpoznať, že ste klikli na reklamu, na základe ktorej ste uskutočnili objednávku. Ak sú pri tom spracúvané osobné údaje, uskutočňuje sa to na základe nášho oprávneného záujmu na efektívny marketing (článok 6 (1) písm. f) GDPR). Keď si neželáte sledovanie v rámci tejto služby, môžete jej využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s technológiami Awin dostanete tu: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.
  Cookies Awin majú dobu uchovania 90 dní.
 • Criteo: Používame technológiu affiliátnych kampaní „Criteo Dynamic Retargeting“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzska republika. Vo Vašom zariadení budú uložené cookies Criteo, na základe ktorých dochádza k sledovaniu Vášho užívateľského správania, ak ste sa dostali na našu internetovú stránku cez reklamu realizovanú touto spoločnosťou. Pokiaľ uskutočníte u nás objednávku, môžeme my aj Criteo rozpoznať, že ste klikli na reklamu, na základe ktorej ste uskutočnili objednávku. Ak sú pri tom spracúvané osobné údaje, uskutočňuje sa to na základe nášho oprávneného záujmu na efektívny marketing (článok 6 (1) písm. f) GDPR). Keď si neželáte sledovanie v rámci tejto služby, môžete jej využívanie blokovať tým, že si deaktivujete cookies v rámci užívateľských nastavení vo Vašom prehliadači alebo priamo na stránke https://www.criteo.com/privacy/, kde dostanete aj ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s technológiami Criteo.
  Cookies Criteo majú dobu uchovania 400 dní.

8. Bezpečnosť osobných údajov

Chal-Tec sa vždy usiluje osobné údaje spracúvať pri dodržaní všetkých potrebných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby boli chránené a predovšetkým neprístupné nepovolaným osobám. V tejto súvislosti výslovne poukazujeme na to, že pri komunikácii e-mailom nemožno zaistiť úplnú bezpečnosť údajov. Pri dôverných informáciách preto odporúčame doručovanie poštou.

Aby sme údaje používateľov čo najlepšie ochránili pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnenej osoby, nasadili sme primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré kontinuálne optimalizujeme v súlade s technologickým pokrokom.

9. Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, máte voči nám možnosť v súlade s predpokladmi platných právnych predpisov uplatniť nasledovné práva:

 • Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracúvanie údajov s účinkami do budúcnosti. (článok 7 (3) GDPR).
 • Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, aké osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa u nás spracúvajú (článok 15 GDOR).
 • Máte právo požadovať, aby boli Vaše osobné údaje opravené alebo vymazané (článok 16, 17 GDPR).
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípade ich neprípustného spracúvania (článok 18 GDPR).
 • V prípade, ak sa uskutočnila oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo na oznámenie tejto skutočnosti všetkým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené (článok 19 GDPR).
 • Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme získali v rámci zmluvy alebo na základe udeleného súhlasu, v štruktúrovanom formáte a máte právo, aby sme na základe Vašej požiadavky preniesli tieto údaje tretej osobe (článok 20 GDPR).
 • Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v určitých prípadoch (článok 21 GDPR).

V prípade otázok o získaní, spracúvaní alebo používaní Vašich osobných údajov, v súvislosti s potvrdením, opravením, obmedzením spracúvania alebo vymazaním osobných údajov, ako aj v prípade odvolania udeleného súhlasu alebo námietok voči určitým spôsobom spracúvania osobných údajov, sa prosím obráťte na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, Andreasa Hebestreita e-mailom na [email protected] alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1. Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu.

Stav: 05/2021

Nahor